Fördjupning: Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv

Vi är glada att idag kunna publicera den tredje fördjupningsartikeln på lika många veckor, Helena Holm-Cüzdan och Julia von Boguslawskis ”Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv”. Den beskriver översiktligt arbetet med att skapa en finlandssvensk språkbank och diskuterar några av de frågor och utmaningar ett sådant projekt aktualiserar.  Vi är som alltid tacksamma för konstruktiv respons i form av frågor, kommentarer och kritik!

Med denna fördjupning sätter vi punkt för den första fasen av projektet Historia i en digital värld. Men det är långtifrån en slutpunkt – tvärtom var detta bara början. Snart vidtar revidering och redigering inför publicering av alla texterna i bokform, digitalt och/eller i tryck, mot bakgrund av de förslag till ändringar och tillägg som influtit. Mer om det kommer här nästa vecka, så håll utkik!