Välkommen att kommentera!

Vi har nu slutfört publiceringen av ungefär det material vi hade tänkt oss när detta projekt inleddes för nio månader sedan. Det tog lite längre tid än vi trodde, men det beror inte på förseningar i skrivandet utan tvärtom att det tillkommit mer material än vi förutsåg – både av oss själva och utomstående fördjupningsförfattare – och det är givetvis roligt. Under hela perioden har det varit möjligt att kommentera de texter som publicerats och vi har också fått en del sådan respons på sajten och individuellt via andra kanaler (e-post, Facebook, Twitter…). Det är vi tacksamma för, och många av de synpunkterna kommer på olika sätt att spela en roll när vi tar itu med genomarbetning av materialet inför en slutlig publicering i bokform.

Samtidigt är det först nu, när i princip hela innehållet föreligger i en första version, som det är möjligt att ta ett samlat grepp på materialet och granska helheten. Innan vi ger oss i kast med en mer systematisk genomgång av texterna hoppas vi därför att det finns fler läsare, gamla och nya, som vill ta chansen att lämna respons på både helheten och olika enskildheter. All form av konstruktiv kritik är välkommen, rörande både stort och smått, såväl innehållet som den allmänna uppläggningen och formfrågor, språk, teknisk nivå…

Inför revisionsarbetet är vi särskilt tacksamma för mer övergripande synpunkter om hur boken som helhet fungerar; hur de olika delarna hänger ihop; om det finns uppenbara luckor som bör kompletteras; om vissa avsnitt bör utvecklas/fördjupas eller kortas/förenklas för att få en jämnare nivå på den löpande huvudtexten; om det finns punkter där det behövs ytterligare fördjupningsartiklar, och så vidare. Men vi välkomnar också detaljsynpunkter, där den som är särskilt insatt på ett område eller intresserad av ett ämne kan bidra med kommentarer eller ge ytterligare referenser etc. Och den som finner gapande hål i texten som man tror sig kunna fylla får gärna bidra med en egen fördjupning; i så fall är det bara att höra av sig till oss för diskussion.

Preliminärt tänker vi oss att denna mer samlade period av öppen granskning ska pågå i två månader, alltså under mars och april. Därefter kommer vi att samla ihop den respons vi fått tillsammans med våra egna funderingar om manuset i dess nuvarande form och bearbeta det under sommaren och hösten. Medan det arbetet pågår kommer det troligen att bli lite mindre aktivitet på sajten än hittills, men då och då kommer vi att uppmärksamma vissa av de kommentarer som inflyter och diskutera de frågor som dessa aktualiserar. Kanske blir det också en eller annan ny fördjupning som tillkommer under denna period, och om inte annat lär vi med viss regelbundenhet lägga upp intressanta länkar med koppling till digital historia. (Tips om sådana länkar mottages också tacksamt!)

Tanken är att projektet ska utmynna i en e-bok utgiven sent i höst, och/eller en tryckt bok i slutet av året eller i början av nästa. Oavsett vilken form den slutliga publikationen får, är vår ambition att där – så långt möjligt och i någon form – ge erkänsla åt alla de som bidragit till arbetet inte bara med egna texter utan också med konstruktiv kritik och kommentarer. Vi hoppas att så många som möjligt vill ta chansen att lämna sådana bidrag, som en kommentar på detta inlägg (om det gäller helheten), på något av de dryga 50 andra inläggen på sajten (om det gäller enskilda avsnitt/fördjupningar) eller via andra kanaler. Uppgifter om hur man kommer i kontakt med oss finns på denna sida.

Tack och på återhörande!

Jessica och Kenneth