Text: Nya publiceringsformer II

Dagens text är del II av avsnittet om ”Nya publiceringsformer”, vilket författats av Kenneth och Jessica gemensamt (del I finns här). Tyngdpunkten i denna del ligger på de sammanhang eller kanaler där forskning kommuniceras, snarare än publikationerna som sådana. Här behandlas t.ex. frågor om fragmentering av den information som finns i forskningspublikationer och hur den – åtminstone delvis – kan återsamlas med hjälp av länkad data, användning av sociala medier för att kommunicera forskning och de frågor det leder till rörande relationen mellan forskare och lekmän. (Det sistnämnda är något vi återkommer till i kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”.) Kommentera gärna!

Text: Nya publiceringsformer I

Historia i en digital värld rivstartar det nya året med ett fullmatat avsnitt som publiceras i två delar. Den första av dessa, ”Nya publiceringsformer I”, bygger vidare på de tidigare texterna i kapitel 7 och är författad av Kenneth och Jessica gemensamt. Avsnittet vidgar perspektivet från diskussionen om open access-publicering av traditionella vetenskapliga texter till frågorna om de nya format, medier och sammanhang för publicering som nu växer fram. I avsnittet diskuteras bl.a. betydelsen av konventioner för texters längd och struktur, multimediala framställningsformer, forskningens fragmentering och försöken till återsamling genom alltmer länkad information. Vi hoppas, som alltid, på respons i form av frågor, kommentarer och konstruktiv kritik!

Fördjupning: Open Access-böcker – vad säger forskningen?

Idag har vi glädjen att kunna publicera ännu en läsvärd fördjupningsartikel av en utomstående skribent. Det är Yrsa Neuman vid Åbo Akademi som skriver om open access-publicering av böcker baserat på en nyligen genomförd studie. Artikeln diskuterar likheter och skillnader mellan OA-publicering av tidskriftsartiklar och böcker, olika betalningsmodeller och hur OA-publicering av påverkar den traditionella försäljningen av böcker inom humaniora. Frågor och kommentarer mottages tacksamt!