Text: Nya publiceringsformer I

Historia i en digital värld rivstartar det nya året med ett fullmatat avsnitt som publiceras i två delar. Den första av dessa, ”Nya publiceringsformer I”, bygger vidare på de tidigare texterna i kapitel 7 och är författad av Kenneth och Jessica gemensamt. Avsnittet vidgar perspektivet från diskussionen om open access-publicering av traditionella vetenskapliga texter till frågorna om de nya format, medier och sammanhang för publicering som nu växer fram. I avsnittet diskuteras bl.a. betydelsen av konventioner för texters längd och struktur, multimediala framställningsformer, forskningens fragmentering och försöken till återsamling genom alltmer länkad information. Vi hoppas, som alltid, på respons i form av frågor, kommentarer och konstruktiv kritik!