Fördjupning: Open Access-böcker – vad säger forskningen?

Idag har vi glädjen att kunna publicera ännu en läsvärd fördjupningsartikel av en utomstående skribent. Det är Yrsa Neuman vid Åbo Akademi som skriver om open access-publicering av böcker baserat på en nyligen genomförd studie. Artikeln diskuterar likheter och skillnader mellan OA-publicering av tidskriftsartiklar och böcker, olika betalningsmodeller och hur OA-publicering av påverkar den traditionella försäljningen av böcker inom humaniora. Frågor och kommentarer mottages tacksamt!