Text: Forskarens roll och expertens auktoritet

Det andra avsnittet i kapitel 8 heter ”Forskarens roll och expertens auktoritet” och är en direkt fortsättning på diskussionen i det första, där huvuddragen i den digitala utvecklingens konsekvenser skisserades. I fokus för framställningen här står hur historikers och andra forskares expertroll och arbetssätt kan komma att påverkas av de nya förutsättningarna, framför allt demokratiseringen av tillgång till information. Vi är, som alltid, tacksamma för respons i form av frågor, kommentarer och konstruktiv kritik!

Fördjupning: Open Access-böcker – vad säger forskningen?

Idag har vi glädjen att kunna publicera ännu en läsvärd fördjupningsartikel av en utomstående skribent. Det är Yrsa Neuman vid Åbo Akademi som skriver om open access-publicering av böcker baserat på en nyligen genomförd studie. Artikeln diskuterar likheter och skillnader mellan OA-publicering av tidskriftsartiklar och böcker, olika betalningsmodeller och hur OA-publicering av påverkar den traditionella försäljningen av böcker inom humaniora. Frågor och kommentarer mottages tacksamt!

Text: Det nya publiceringslandskapet

Det andra avsnittet i kapitel 7 är författat av Kenneth och Jessica gemensamt och heter ”Det nya publiceringslandskapet”. Där beskrivs hur förutsättningarna för historikers och andra humanisters publicering av sin forskning påverkats av både tekniska och institutionella förändringar på senare år. Avsnittet berör de skilda publiceringstraditionerna inom humaniora och naturvetenskap/medicin, upphovsrätt till forskning och öppenheten som vetenskapligt ideal i den digitala världen. Vi är, som alltid, tacksamma för frågor och konstruktiv kritik!