Text: Det nya publiceringslandskapet

Det andra avsnittet i kapitel 7 är författat av Kenneth och Jessica gemensamt och heter ”Det nya publiceringslandskapet”. Där beskrivs hur förutsättningarna för historikers och andra humanisters publicering av sin forskning påverkats av både tekniska och institutionella förändringar på senare år. Avsnittet berör de skilda publiceringstraditionerna inom humaniora och naturvetenskap/medicin, upphovsrätt till forskning och öppenheten som vetenskapligt ideal i den digitala världen. Vi är, som alltid, tacksamma för frågor och konstruktiv kritik!