Text: Forskarens handbok för öppen forskning

Den digitala miljön ställer nya krav på hantering av forskningsmaterial och dokumentation av metoder. Kraven på möjlighet till validering av resultat då det gäller digital forskning är något som måste tas på allvar också inom humaniora, och det är ett ämne vi kommer att återkomma till här. 

I och med internet, webb och sociala medier har vi också möjlighet att bedriva forskning på nya sätt. Öppenheten är ett av dem. Som en liten extra bonus publicerar vi därför idag som pdf och i html-format en översatt och något förkortad version av Forskarens handbok för öppen forskning. Originaltexten är producerad kollektivt inom det finska kultur- och undervisningsministeriets initiativ för öppen forskning och vetenskap

I handboken behandlas frågor om bl a upphovsrätt, öppen forskningsdata och planering av hanteringen av forskningsdata (Data Management Planning, DMP) samt användningen av sociala medier. I varje kapitel finns också checklistor för forskaren för olika skeden av forskningsprocessen.

Text: Vad har egentligen hänt?

Kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”, är bokens sista och har Kenneth som ansvarig författare . Det inleds idag med avsnittet ”Vad har egentligen hänt?”, vilket är ett försök att mycket kort sammanfatta några av de väsentliga dragen i den digitala utveckling som behandlats tidigare i boken. Resten av kapitlet kommer mot den bakgrunden att diskutera forskarrollens förändring och vad det kan tänkas innebära för framtidens historiker. Stora frågor med osäkra svar – kommentera gärna!

Text: Det nya publiceringslandskapet

Det andra avsnittet i kapitel 7 är författat av Kenneth och Jessica gemensamt och heter ”Det nya publiceringslandskapet”. Där beskrivs hur förutsättningarna för historikers och andra humanisters publicering av sin forskning påverkats av både tekniska och institutionella förändringar på senare år. Avsnittet berör de skilda publiceringstraditionerna inom humaniora och naturvetenskap/medicin, upphovsrätt till forskning och öppenheten som vetenskapligt ideal i den digitala världen. Vi är, som alltid, tacksamma för frågor och konstruktiv kritik!

Text: Den ökande mängden digital information

”Den ökande mängden digital information” är temat för dagens avsnitt, det sjunde och näst sista i Jessicas kapitel om ”Den digitala världen”. Det tar ett brett grepp om följderna av de nya publiceringsmöjligheter webben erbjuder för vårt sätt att läsa, tanken om originalitet och upphovsrätt, gränsdragningen mellan privat och offentligt med mera. All konstruktiv kritik, frågor och andra synpunkter är mycket välkomna!

Text: Konsekvenser för samhälle och forskning

Det avsnitt vi publicerar idag heter ”Konsekvenser för samhälle och forskning” och utgör del två (av tre) av Kenneths kapitel ”Den digitala revolutionen”. Avsnittet antyder mycket kortfattat några av följderna av den utveckling som skisserats i föregående text, och det följs nästa vecka (5 juni) av en diskussion om hur vi kan/bör förhålla oss till den nya situation som uppstått. Alla kommentarer i stort och smått är, som alltid, mycket välkomna!