Text: Betydelse(r) för forskningen

Det sista avsnittet i Kenneths kapitel ”Forskarvärldens respons” heter ”Betydelse(r) för forskningen” och utgör ett försök att summera och karakterisera några av huvuddragen i det genomslag digitala verktyg hittills fått inom humanistisk forskning i allmänhet och historia i allmänhet. Denna sammanfattning av det hittills sagda i boken bildar samtidigt en utgångspunkt för den mer konkreta genomgången av olika aspekter av digitala material och metoder i de följande kapitlen. Konstruktiv kritik och andra synpunkter är, som alltid, mycket välkomna!