Text: Open access i teori och praktik

Det tredje avsnittet i kapitel 7 heter ”Open access i teori och praktik” och är skrivet av Jessica och Kenneth gemensamt. Liksom det föregående avsnittet och Yrsa Neumans fördjupning om OA-publicering av böcker behandlar det frågor om fri tillgänglighet av forskningsresultat. Tyngdpunkten ligger här på olika modeller för OA-publicering av artiklar, och texten diskuterar särskilt den roll öppna publikationsarkiv kan spela i det sammanhanget. Avsnittet uppmärksammar också diskussionen om svenska Vetenskapsrådets beslut nyligen att dra in det ekonomiska stödet till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är med andra ord en fullmatad text och kommentarer är som alltid mycket välkomna!

Med detta tar ”Historia i en digital värld” julledigt under några veckor och återkommer den 8 januari, då nästa avsnitt i kapitel 7 läggs ut. Eftersom det den senaste månaden tillkommit något fler texter än tidigare beräknat och vi inte vill lägga ut dem för tätt, har vi också gjort en liten justering i publiceringsschemat för det material som återstår. Preliminärt innebär det att vi når slutet av kapitel 8, bokens sista, mellan den 25 och 30 januari. Vi tillönskar alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år!