Uppdatering: version 1.0.1 som PDF

Efter ett påpekande från Yrsa Neuman (tack Yrsa!) har vi idag förtydligat innebörden av begreppet ”gold OA” i avsnittet ”Open access i teori och praktik” (se första stycket under rubriken ”Modeller för open access”). Med anledning av det har vi samtidigt uppdaterat PDF-utgåvan till version 1.0.1, vilken kan laddas ner här (drygt 5 Mb). I filen återfinns det ändrade stycket på s. 202.

Vi passar också på att påminna om, att vi välkomnar konstruktiv kritik i form av frågor, kommentarer och förslag inför det revideringsarbete som väntar under sommaren och hösten. Läs mer om hur du kan bidra till att göra Historia i en digital värld bättre på denna sida. Tack för dina synpunkter!

Text: Open access i teori och praktik

Det tredje avsnittet i kapitel 7 heter ”Open access i teori och praktik” och är skrivet av Jessica och Kenneth gemensamt. Liksom det föregående avsnittet och Yrsa Neumans fördjupning om OA-publicering av böcker behandlar det frågor om fri tillgänglighet av forskningsresultat. Tyngdpunkten ligger här på olika modeller för OA-publicering av artiklar, och texten diskuterar särskilt den roll öppna publikationsarkiv kan spela i det sammanhanget. Avsnittet uppmärksammar också diskussionen om svenska Vetenskapsrådets beslut nyligen att dra in det ekonomiska stödet till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är med andra ord en fullmatad text och kommentarer är som alltid mycket välkomna!

Med detta tar ”Historia i en digital värld” julledigt under några veckor och återkommer den 8 januari, då nästa avsnitt i kapitel 7 läggs ut. Eftersom det den senaste månaden tillkommit något fler texter än tidigare beräknat och vi inte vill lägga ut dem för tätt, har vi också gjort en liten justering i publiceringsschemat för det material som återstår. Preliminärt innebär det att vi når slutet av kapitel 8, bokens sista, mellan den 25 och 30 januari. Vi tillönskar alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Fördjupning: Open Access-böcker – vad säger forskningen?

Idag har vi glädjen att kunna publicera ännu en läsvärd fördjupningsartikel av en utomstående skribent. Det är Yrsa Neuman vid Åbo Akademi som skriver om open access-publicering av böcker baserat på en nyligen genomförd studie. Artikeln diskuterar likheter och skillnader mellan OA-publicering av tidskriftsartiklar och böcker, olika betalningsmodeller och hur OA-publicering av påverkar den traditionella försäljningen av böcker inom humaniora. Frågor och kommentarer mottages tacksamt!

Text: Det nya publiceringslandskapet

Det andra avsnittet i kapitel 7 är författat av Kenneth och Jessica gemensamt och heter ”Det nya publiceringslandskapet”. Där beskrivs hur förutsättningarna för historikers och andra humanisters publicering av sin forskning påverkats av både tekniska och institutionella förändringar på senare år. Avsnittet berör de skilda publiceringstraditionerna inom humaniora och naturvetenskap/medicin, upphovsrätt till forskning och öppenheten som vetenskapligt ideal i den digitala världen. Vi är, som alltid, tacksamma för frågor och konstruktiv kritik!

Text: Att arkivera och publicera forskningsdata

Med dagens text har vi kommit fram till kapitel 7, ”Att förmedla historia i en digital värld”, där Jessica och Kenneth har skrivit de flesta avsnitt gemensamt. Det inledande avsnittet heter ”Att arkivera och publicera forskningsdata” och det diskuterar de institutionella förutsättningarna för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitalbaserade och/eller digitaliserade forskningsdata. Resten av kapitlet kommer att publiceras här i en takt av ca ett avsnitt per vecka, ibland varvat med fördjupningar av utomstående skribenter. Vi tar tacksamt emot all konstruktiv kritik, vilken kan lämnas i kommentarsfältet!