Text: Vad har egentligen hänt?

Kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”, är bokens sista och har Kenneth som ansvarig författare . Det inleds idag med avsnittet ”Vad har egentligen hänt?”, vilket är ett försök att mycket kort sammanfatta några av de väsentliga dragen i den digitala utveckling som behandlats tidigare i boken. Resten av kapitlet kommer mot den bakgrunden att diskutera forskarrollens förändring och vad det kan tänkas innebära för framtidens historiker. Stora frågor med osäkra svar – kommentera gärna!