Text: Forskarens handbok för öppen forskning

Den digitala miljön ställer nya krav på hantering av forskningsmaterial och dokumentation av metoder. Kraven på möjlighet till validering av resultat då det gäller digital forskning är något som måste tas på allvar också inom humaniora, och det är ett ämne vi kommer att återkomma till här. 

I och med internet, webb och sociala medier har vi också möjlighet att bedriva forskning på nya sätt. Öppenheten är ett av dem. Som en liten extra bonus publicerar vi därför idag som pdf och i html-format en översatt och något förkortad version av Forskarens handbok för öppen forskning. Originaltexten är producerad kollektivt inom det finska kultur- och undervisningsministeriets initiativ för öppen forskning och vetenskap

I handboken behandlas frågor om bl a upphovsrätt, öppen forskningsdata och planering av hanteringen av forskningsdata (Data Management Planning, DMP) samt användningen av sociala medier. I varje kapitel finns också checklistor för forskaren för olika skeden av forskningsprocessen.